tor12_tp_stemning-4013

Det handler om muligheden…

Ulla Lund er gæsteskribent; hun arbejder som medhjælperkoordinator og ansat på SmukFest, og her skriver hun om affaldshåndtering på Danmarks Smukkeste Festival, Skanderborg Festivalen.

Danmarks Smukkeste Festival producerer meget affald. I 2011 blev der afleveret 550 tons affald i forbindelse med Smukfest til forbrænding på RenoSyd. De seneste år har der været en spirende interesse fra vores medhjælpere for at sortere og genanvende dele af festivalaffaldet. I starten af 2012 nedsatte vi derfor et udvalg bestående af både ansatte og frivillige personer, et udvalg som har til formål at etablere ressourcevenlige tiltag på Smukfest. Jeg har haft fornøjelsen at stå i spidsen for dette udvalg, som vi efter kort tid døbte Grøn Stue.

Grøn Stue havde hurtigt mange ting på dagsordenen, men det stod klart for os at vi ville fokusere indsatsen i 2012 på at genanvende mere af vores festival-affald. Organisk affald, glas, pap, plast og metal! Her skulle indsatsen være, og det blev den!

Ret hurtigt fik vi også formuleret et mål i gruppen: vi ville reducere mængde af afleveret affald til RenoSyd med 100 tons (ca. 20%) uden at det skulle koste ekstra på bundlinjen. Det er motiverende at arbejde efter et klart og målbart mål, da det giver en god retning for arbejdet, det gav os fokus på de tiltag som batter, og ikke mindst en mulighed for at justere når/hvis målet ikke blev nået.

Vi brugte en del tid i Grøn Stue på at diskutere hvorledes vi skulle kommunikere vores ressourcevenlige planer ud til de øvrige mange tusinde frivillige på festivalen, for at få dem til at benytte mulighederne for f.eks. at smide pap i papcontaineren. Vi udtænkte plancher med humørfyldte opfordringer, designede et særligt ”grønt kort” med mere. Desuden forsøgte vi at gætte på hvor store containere/beholdere vi skulle have til rådighed for det indsamlede pap, vi overvejede logistikken i tømningen af beholderne/containerne – alt i alt en svær manøvre, da vi faktisk ikke havde den fjerneste idé om, hvor mange kilo eller tons pap eller plast vi ville kunne få indsamlet i løbet af festivalen.

Vi er nu på den anden side af festivalen, og vi er mange erfaringer rigere i Grøn Stue. Og disse erfaringer vil vi gerne dele her.

Gode erfaringer

For det første: sæt initiativerne i gang. Vi har skønnet meget forkert, vi har fået en del skæld ud for øget besvær og transport, der har været containere og logistik hvor vi både har fejlbedømt og/eller glemt tømning, vi har spildt tid på noget som ikke batter osv. osv. MEN vi har gode erfaringer som vi kan bygge videre på, og det er vigtigt og uvurderligt i det videre arbejde med festivalens ”waste management”.

For det andet så nåede vi faktisk vores mål med de 100 tons, rent faktisk afleverede vi 134 tons mindre affald i 2012. Kurven er knækket! Vi er naturligvis hjulpet godt på vej af det varme og tørre vejr, men det er ikke hele forklaringen! Det lykkes rent faktisk at få sendt 105 tons affald til genanvendelige formål. I alt blev 55 tons appelsinskræller sorteret fra. Omkring 29 tons glas er sendt til genbrug, og ca. 6 tons pap blev sorteret fra. Derudover kommer ca. 15 tons metalaffald og plast som ligeledes genanvendes.

Alt i alt kom det til at koste ca. 26.000 kr at komme af med ovennævnte genanvendeligt affald inkl. transport – men det skal ses i forhold til den udgift på ca. 75.000 kr (ekskl. Transport) det ville have kostet hos forbrændingen på RenoSyd. Desuden føles det godt i maven!

Pip af pap?

Erfaringen med f.eks. pap-sorteringen har været overvældende. Vi blev mildest talt meget positivt overrasket af villigheden, og vores medhjælperes engagement i forhold til at sortere pap. De containere vi havde opstillet til formålet kunne slet ikke følge med den mængde som festival-medhjælperne sorterede fra.

Overfyldt papcontainer…vi troede den ville blive halv fyldt på en hel festival, men allerede fredag lå denne bunke foran…

Grøn Stue har fået en meget vigtig erfaring: Gør sorteringen mulig, så er der rigtig stor villighed og engagement til at benytte det. Det har ikke været nødvendigt med store skilte, masser af instrukser og informationsmateriale…blot en container med et skilt: PAP.

Gevinst på flere måder

Alt i alt fik vi leveret 95,5 tons appelsiner til festivalens 10 appelsinboder, som bruges til friskpresset appelsinjuice. Vi ved at ca. 2/3 af de leverede appelsiner ender som skræl, og vi kunne derfor beregne forud for festivalen at vi maximalt ville få fat i 64 tons appelsinskræller. Det lykkes os at få sendt 55 tons appelsinskræller til genanvendelse – skrællerne er omdannet til biopulp, som igen anvendes til produktion af biogas og gødning til jordbrug. En god gevinst for miljøet på flere måder – da appelsinskræller heller ikke er godt for forbrændingen hos RenoSyd, da det er vådt affald i store mængder!

Fremtiden

Grøn Stue på Smukfest holder stadig møder omkring ressourcevenlige tiltag, og der er fortsat meget at tage fat på. Der er mange af de initiativer vi indførte i år, vi kan blive dygtigere til at håndtere, der er stadig affald i de ovennævnte fragmenter vi kan blive bedre til at få sorteret, og ikke mindst er der områder, vi endnu ikke har betrådt, hvor der vil være både miljømæssige og økonomiske gevinster at hente. Vi glæder os til at arbejde videre med dette.

Relaterede Indlæg
Skriv kommentar