Thumbnail til blog

Vi slog Tyskland 2-0 for 20 år siden – nu er vi langt bagefter!

Danmark er ikke længere i front, når det gælder miljø og genanvendelse. Faktisk hører vi til de lande, der ligger bagest. Ingeniøren har lige offentliggjort en undersøgelse, der viser, at – med undtagelse af 3 selvforsynende olieemirater – så er Danmark det land i verden, som bruger flest af naturens ressourcer per indbygger: et såkaldt økologisk fodaftryk.

Danmark bruger flere ressourcer pr. indbygger end USA. Faktisk skulle man have to jordkloder, hvis alle skulle bruge lige så mange ressourcer, som danskerne gør.

Det er ikke rar læsning, og det vidner om, at vi i Danmark skal blive bedre til at genanvende i stedet for at bruge en masse af naturens ressourcer. Og man skal ikke kigge længere end til Tyskland for at se, at vi har en lang vej foran os.

Jeg var sammen med bestyrelsen på studietur i Tyskland. Her besøgte vi Neuruppin, hvor vi fik lov til at høre om, hvordan de griber affaldssortering an i deres område. Og det var noget af øjenåbner at se, hvor meget de gør ud af sortering og genanvendelse.

Alle borgere i området har fire beholdere derhjemme – og en femte beholder er på vej. Alle beholdere er i forskellige farver og skal sættes ud til skel på tømningsdagen.

  • En blå beholder til papir. Den er typisk 120 liter stor og tømmes en gang om måneden.
  • En grå beholder til restaffald. Den er 60, 80 eller 120 liter stor og tømmes hver 14. dag. 25% af borgerne vælger en 60 liters spand!
  • En gul beholder til plast, aluminium og glas. Den er typisk 240 liter stor og tømmes hver måned.
  • En brun beholder til bioaffald.
  • Derudover er der en orange spand på vej til elektronikaffald.

Kigger man på Østrig og Sverige, så er vi endnu længere bagefter. I Østrig sorterer borgerne deres affald i 80 forskellige fraktioner. Hjemmefra sorterer Østrigerne i 5-6 fraktioner, og resten af deres affald bringer de selv ned på offentlige genbrugscentre, hvor de bliver hjulpet med at sortere affaldet i yderligere ca. 75 fraktioner. Østrigerne er europamestre i af få værdier ud af deres affald.

Svenskerne er ikke langt efter. Tag f.eks. emballageaffald: Fra hver svensk husstand bliver der i gennemsnit indsamlet 59 kilo emballageaffald hvert år! Og hvor mængderne af genanvendte materialer i Sverige og Østrig er stigende, så er de faldende herhjemme. [Ingeniøren, 9. marts, 2012].

Mine damer og herrer – vi er langt bagefter. Lad os komme i gang med sorteringen og genanvendelsen, så vi på sigt kan blive lige så gode som Østrig, Tyskland og Sverige til at gå fra affald til værdi. Ellers skal vi vist til at se os om efter en ekstra jordklode.

Tak fordi du sorterer dine emballager!

Relaterede Indlæg
Skriv kommentar